INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUKCYJKA 2013

...czyli jak krok po kroku stworzyć własną, wizulanie atrakcyjną aukcję!

Krok 1:

Najpierw określamy ogólny wygląd aukcji. Zrobimy to w trzech krokach, ustawiając odpowiednie opcje w trzech zakładkach: Tło, Tabele i Czcionka.

Zakładka Tło:Nasze tło może być jednolitego koloru, może nim być jedna z wielu tapet dostępnych do wyboru w programie lub też dowolny obrazek znajdujący się na naszym komputerze. Aby wybrać jedną z tych trzech możliwości należy zaznaczyć odpowiednią opcję:

- Jednolity kolor tła - zaznaczamy opcję Kolor, klikamy przycisk Zmień i w okienku które wyskoczy wybieramy jeden z podstawowych 48 kolorów lub definiujemy dowolny, niestandardowy kolor.

- Tapeta - zaznaczamy tę opcję, klikamy Zmień i wybieramy jedną spośród 5320 dostępnych tapet! Tapety są pogrupowane w różne kategorie - kolorystycznie i tematycznie:
Wyboru tapety dokonujemy poprzez jej kliknięcie. Aby zobaczyć wybraną tapetę w rzeczywistym rozmiarze wówczas klikamy w nią podwójnie. W tym samym oknie możemy też od razu zobaczyć podgląd aukcji z wybraną tapetą (przycisk Podgląd aukcji lub klawisz F10). Po dokonanym wyborze tapety zamykamy okno.

- Tło z pliku - zaznaczamy tę opcję, ładujemy obrazek z komputera na jeden z serwisów oferujących hosting zdjęć po czym w pole edycji wklejamy adres do zdjęcia. Opis jak dokładnie tego dokonać znajdziemy w oknie Menedżer zdjęć, które będzie jeszcze omawiane w niniejszej instrukcji.

Opcja Nieprzesuwne sprawia, iż tło aukcji jest nieruchome mimo przesuwania zawartości okna w pionie. Sprawia to wrażenie ślizgania się tabelek po tle.


Krok 2:

Zakładka Tabele:Tutaj określamy kolorystykę tabel w aukcji - kolor ich nagłówków oraz kolor stanowiący tło głównych części tabeli, ich zawartości. Aby tego dokonać klikamy odpowiedni przycisk Zmień i w okienku które wyskoczy wybieramy jeden z podstawowych 48 kolorów lub definiujemy dowolny, niestandardowy kolor.


Krok 3:

Zakładka Czcionka:Tutaj określamy domyślne parametry czcionki, które mają być użyte w tworzonej aukcji. Potem będzie je można jeszcze zmienić dla konkretnych fragmentów tekstu w treści opisu aukcji. Określamy styl czcionki, czyli pogrubienie B, pochylenie I i podkreślenie U, poprzez wciśnięcie odpowiednich przycisków. Określamy krój poprzez wybór żądanej nazwy czcionki z rozwijalnej listy lub poprzez wpisanie jej nazwy bezpośrednio w pole edycji. Określamy również kolor czcionki klikając przycisk Zmień i wybierając odpowiedni kolor w znanym nam już okienku.


Krok 4:

Tutaj określić możemy grubość krawędzi tabelek w aukcji. Możemy wybrać wartości od 0 do 9. Im wyższa wartość tym grubsze krawędzie, przy czym 0 oznacza brak krawędzi tabel.


Krok 5:Tutaj określamy nagłówek całej naszej aukcji, czyli to co znajdzie się nad tabelkami. Możemy wpisać tekst, który się tam pokaże oraz wybrać jeden z 74 banerów. Aby przejrzeć wszystkie dostępne w programie banery należy kliknąć w menu Podglądy -> Banery lub wcisnąć klawisze Ctrl + B.


Krok 6:

Nadszedł czas na wpisanie opisu sprzedawanego przedmiotu. Jeśli tworzymy prostą aukcję, bez zmian w formatowaniu tekstu, które ustalone zostało już wcześniej (patrz: krok 3) to treść aukcji możemy wpisywać bezpośrednio do okienka pokazanego z lewej. Przyciski umieszczone pod nim zostaną wyjaśnione w kroku 8.


Krok 7:

Zajmijmy się teraz dodawaniem zdjęć do naszej aukcji. W tym celu klikamy przycisk Zdjęcia znajdujący się pod polem opisu. Ukaże nam się okno Menedżer zdjęć:

Aby dodać zdjęcia do naszej aukcji należy je najpierw załadować na któryś z sześciu darmowych serwerów. Ta opcja pozwoli nam na uniknięcie opłat w Allegro związanych z dodawaniem więcej niż jednego zdjęcia do aukcji. Można korzystać również z innych serwerów, o ile udostępniają one tzw. bezpośredni link do zdjęcia, ale wówczas nie będzie działała opcja Miniaturka.

U góry okna widzimy sześć przycisków, po kliknięciu których zobaczymy instrukcje dodawania zdjęć dla danego serwera. Należy postępować wg instrukcji, po czym wkleić skopiowany link do zdjęcia w jedno z 15 pól. Z prawej strony każdego linku mamy przycisk Podgląd, który zwłaszcza przy dodawaniu większej ilości zdjęć pozwala na sprawdzenie które zdjęcie dodaliśmy pod danym numerem, oraz przycisk X usuwający link z pola edycji. Jak widać, do naszej aukcji możemy dodać nawet 15 zdjęć. Zaznaczenie opcji Miniaturka z lewej strony danego zdjęcia spowoduje umieszczenie w aukcji miniaturki zdjęcia, zamiast zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. Po kliknięciu takiej miniaturki osobie oglądającej aukcję wyskoczy zdjęcie w pełnym wymiarze. Opcja ta jest przydatna przy dodawaniu bardzo dużych zdjęć lub też przy dużej ich ilości.

Poniżej istnieje również możliwość dodania logo do naszej aukcji. Może to być dowolny obrazek dodawany na tej samej zasadzie co zdjęcia. Logo zostanie automatycznie umieszczone na górze tworzonej aukcji, nad tabelkami. Na dole okna mamy opcję Omiń blokadę fotosika, która omówiona jest w instrukcji dodawania zdjęć na tym serwerze.

Kiedy mamy już załadowane wszystkie zdjęcia, wówczas klikamy kwadratowy przycisk OK i wracamy do głównego okna programu.


Krok 8:

Aby stworzyć bardziej zaawansowany opis, należy w głównym oknie programu kliknąć podłużny, pionowy przycisk z prawej strony pola opisu (ze strzałką >), a ukaże nam się okno opisu rozszerzonego:Tutaj wpisujemy treść aukcji, czyli opis przedmiotu. Używać można klawisza Enter: opuszczając np. tekst o 4 wiersze w dół będzie on tak samo opuszczony w aukcji. Możemy wybrać rodzaj osadzenia wybranego fragmentu tekstu - tekst może być wyrównany do lewej, do prawej, wyśrodkowany lub też wyjustowany (wyrównany z obydwu stron). Służą do tego cztery przyciski ze strzałkami, umieszczone pod oknem wpisywania tekstu. Klikając poszczególne przyciski pod oknem opisu, w treści aukcji pojawiają się odpowiednie znaczniki kodu HTML, zawarte w ostrych nawiasach: < > i oznaczone kolorem bladoniebieskim, aby nie zlewały nam się z właściwą treścią opisu. Przycisk Linia umożliwia wstawienie w wybranym miejscu opisu poziomej linii rozdzielającej tekst. Aby na liście aukcji w Allegro, obok naszej aukcji widniała miniaturka, należy wybrane zdjęcie dodać standardowo poprzez Allegro, zaznaczając tam opcję miniaturki. W programie zaś przyciskiem Galeria możemy określić miejce wstawienia tego zdjęcia w dowolnym miejscu (oprócz standardowego umieszczenia miniaturki zdjęcia przez Allegro w lewym górnym rogu aukcji). Przycisk Zdjęcia otwiera znane nam już okno Menedżera zdjęć. Przyciskami z liczbami od 1 do 15 określamy miejsce wstawienia w opisie aukcji zdjęć dodanych w Menedżerze zdjęć. W treści aukcji możemy też dodać link do jakiejś strony, wklejając jej adres, wpisując treść linka i klikając przycisk Wstaw link. Przyciski wstawiające jakiś obiekt do treści aukcji, tak jak wspomniane przed chwilą wstawianie linka, wstawianie zdjęcia do opisu (przyciski 1-15) czy poziomej linii działają w ten sposób, że najpierw należy kliknąć (ustawić kursor) w porządanym miejscu treści opisu a potem kliknąć wybrany przycisk.

Standardowo tekst treści aukcji jest sformatowany tak jak ustawiliśmy jego ogólne parametry w kroku 3. W niniejszym oknie opisu rozszerzonego poszczególne fragmenty tekstu możemy sformatować inaczej. Generalna zasada jest taka, iż aby sformatować dany fragment tekstu należy najpierw go zaznaczyć a potem kliknąć odpowiedni przycisk, np. Pogrubienie czy Wyśrodkuj zaznaczony tekst. Należy przy tym uważać, aby przypadkiem nie zaznaczyć fragmentu innego, już wstawionego znacznika HTML. Jeśli zaś jesteśmy świadomi powyższego i chcemy używać tzw. zagnieżdżania znaczników HTML, wówczas należy zaznaczyć opcję na dole okna. Zaznaczenie tej opcji jest również konieczne, gdy np. chcemy wyśrodkować nie tekst ale zdjęcie. Wówczas należy zaznaczyć odpowiedni znacznik zdjęcia, np. (który pojawi się w opisie po kliknięciu małego przycisku z numerem zdjęcia) i kliknąć przycisk Wyśrodkuj zaznaczony tekst (przycisk |-> <-|). Podobnie ze zmianą kroju czcionki, jej wielkości i koloru - najpierw zaznaczamy wybrany tekst, potem określamy odpowiednie parametry i klikamy kwadratowy przycisk Czcionka.

Zawsze można cofnąć dokonane zmiany przyciskiem << Cofnij o wiele kroków, jak również przywrócić cofnięte zmiany przyciskiem Ponów >>. Oczywiście w trakcie tworzenia opisu możemy też na bieżąco kontrolować wygląd całej aukcji (przycisk Podgląd aukcji lub klawisz F10). Gdy już zakończymy pracę z treścią opisu wówczas zamykamy okno przyciskiem Zamknij >>>>.


Krok 9:

Tutaj wybieramy co ma się pokazać w tabeli Moje dane, a co nie. Robimy to poprzez zaznaczanie lub odznaczanie ptaszka w kwadraciku.


Krok 10:

Podobnie jak wcześniej, wybieramy formy kontaktu, które mają być widoczne w aukcji. Zaznaczamy tylko to, co ma się pokazać, w oknach edycji uzupełniając odpowiednie dane (w przypadku komunikatora Gadu-Gadu: numer GG; Skype: swój login w danym komunikatorze; nr telefonu: wiadomo :))
Aby twój status Skype był widoczny w aukcji, musisz włączyć w ustawieniach swojego Skype odpowiednią opcję: menu Narzędzia -> Opcje -> Prywatność -> Pozwól na wyświetlanie mojego statusu.


Krok 11:

Wpisujemy informacje dotyczące kosztów wysyłki. Podawanie kosztów transportu jest cechą profesjonalnych sprzedawców - pozwala to uniknąć późniejszych sporów między sprzedającym a kupującym. Oczywiście nie wszystkie pola muszą być wypełnione.


Krok 12:

Regulamin aukcji. Taki zbiór zasad dla kupujących również świadczy o profesjonaliźmie sprzedawcy. Ułatwia sprzedawanie, pomaga uniknąć konfliktów, a u kupują cego wytwarza wrażenie poważnego podchodzenia sprzedającego do swojej roli.


Krok 13:

Tutaj wybierasz schemat rozmieszczenia tabelek w aukcji (małych tabelek względem głównej z opisem).


Krok 14:

Pozwala na dodanie własnego tekstu pod tabelami. Jeśli pole pozostanie puste, żaden tekst się nie pojawi.
Koniec!

To już wszystko! Po tak długim i szczegółowym opisie to wszystko może wydawać się trochę skomplikowane, ale w rzeczywistości obsługa programu jest naprawdę dziecinnie prosta! Oczywiście nie trzeba wypełniać wszystkich pól w tabelach, korzystamy tylko z funkcji, które nas interesują i klikamy przycisk Sprawdź abonament (można go kliknąć wcześniej, aby np. odblokować funkcję podglądu aukcji). Jeśli okres abonamentu nie wygasł, wówczas uaktywni się przycisk Generuj kod!, po kliknęciu którego cały kod HTML naszej aukcji powędruje do schowka Windows (pamięci operacyjnej komputera). Wystarczy teraz tylko przy tworzeniu aukcji w Allegro, w oknie Edytor tekstowy wcisnąć klawisze Ctrl + V lub z menu kontekstowego (prawego przycisku) myszy wybrać polecenie Wklej lub Paste:W tymże polu pojawi się kod HTML naszej aukcji, czyli pokaźny zbiór tajemniczych znaków i literek. Pozostaje jeszcze dopełnić pozostałych formalności jakie zwykle są przy wystawianiu aukcji, czyli określić cenę, czas trwania itp., i po chwili możemy już nacieszyć wzrok naszym wspaniałym dziełem!
CÓŻ JESZCZE OFERUJE NAM TEN REWELACYJNY PROGRAM?

Dużo dodatkowych funkcji:

  • Możliwość zapisania w programie niezliczonej ilości tworzonych aukcji - Wystawiając różne aukcje możemy zapamiętać wszystkie dane ustawiane w programie wraz z opisem aukcji! Uruchamiając program w przyszłości będziesz mógł wybrać spośród zapisanych ustawień i załadować je do programu jednym kliknięciem! :)
  • Możliwość zmiany koloru okien programu - znajdziesz ją w menu Opcje -> Zmień kolor okien programu. Aukcyjka nie musi być zielona! :)
  • Moduł aktualizacji - sprawdzanie dostępności nowej wersji bezpośrednio z programu.
  • Podgląd offline aukcji - nie będąc połączonym z internetem możesz zobaczyć dokładnie jak będzie wyglądała Twoja aukcja, wraz z banerem, czy też tapetą programu. W każdej chwili dostępny jest podgląd aukcji, w każdej chwili możemy sprawdzić jak będzie wyglądała z taką lub inną opcją.
  • Podgląd kodu HTML aukcji - w każdej chwili możemy też podejrzeć kod HTML naszej aukcji, funkcja dla znających się na rzeczy :)
  • Skróty klawiszowe: m.in.: F5 dla przycisku Generuj, F10 dla natychmiastowego podglądu aukcji...
  • Zgodność z ograniczeniami HTML - program jest w pełni zgodny z ograniczeniami kodu HTML, wprowadzonymi przez Allegro.


UWAGA: Gorąco namawiamy do korzystania z funkcji zapisywania aukcji w programie, zwłaszcza gdy ktoś wystawia dużo i podobny asortyment. Przy ewentualnych zmianach, np. serwera z grafikami, nie ma wówczas problemu ze zmianami w zapisanych aukcjach - program zrobi to automatycznie. Jest to również bardzo dobry rodzaj kopii zapasowych aukcji, na wypadek gdyby zostały usunięte przez Allegro z zakładki "Sprzedałem", a my po czasie chcielibyśmy je ponownie wystawić.


Aukcyjka 2013 daje setki możliwości kombinacji zawartych w niej funkcji do upiększania aukcji. Jak będzie wyglądała Twoja aukcja, zależy już tylko od Twojej fantazji!


Warto zaopatrzyć się w tak przydatne narzędzie!


Program ten chroniony jest prawem autorskim. Jedyną osobą mająca prawo do rozpowszechniania programu jest jego autor - firma STACKSOFT. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie programu lub jakiejkolwiek jego części jest ZABRONIONE. Program Aukcyjka 2013 jak i niniejsza aukcja (jej treść i układ graficzny) stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). Wszelkie nadużycia będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom.

Licencja na użytkowanie programu Aukcyjka 2013, która jest przedmiotem niniejszej aukcji, przysługuje danemu użytkownikowi jako osobie i jest przypisana do JEDNEGO konta w serwisie Allegro - konta, z którego wylicytowano abonament. Możliwy jest ewentualny wybór innego konta dla którego przeznaczony ma być abonament, informując nas o tym e-mailem zaraz po zalicytowaniu. Nie ma możliwości późniejszej zmiany owego przypisania do innego konta tego użytkownika, bez względu na jakiekolwiek okoliczności (tłumaczenie nieużytkowaniem programu dla danego konta, zawieszenie konta przez Allegro, itp.). Aby użytkować program na kilku własnych kontach w Allegro, należy wykupić oddzielny abonament dla każdego z nich.